Fredag 30 Juli 2021
 
 

Jennifers yogaguide  

Av Jennifer Lopez


Kort fakta om Yoga.

Yoga är ett gammalt sanskritord som betyder förening eller helhet. Det är just detta som yogan stävar efter, att nå en helhet mellan kropp och själ. Det finns många olika typer av yoga till exempel där man bara tränar själen och sinnet som i Raja yoga eller den  mer fysiska Power- yogan som är aktiv och stärker kroppen. Du kan prova olika former, för att hitta den typ som passar dig bäst. Nedan finner du ett axplock av några av de vanligaste formerna av yoga och några beskrivningar om de olika typerna. De tre vanligaste formerna är Ashtanga, Hatha och Kundaliniyoga sen finns det nischade former som Bikramyoga och Poweryoga som blivit en allt vanligare form.

 

Ashtanga Yoga - De Mystiska Krafternas yoga, där man praktiserande renar, lugnar och kontrollerar sin kropp och sitt sinne. Genom denna process uppnår man koncentration. Den perfekta koncentrationen medför ett sinne utan tankar eller materiella mentala aktiviteter, det högsta medvetandet; detta är det perfekta stadiet vid meditation, som för med sig frid och kunskap om verkligheten. Med detta högsta medvetande kan man förnimma herrens transcendentala form i sitt hjärta och på samma gång i hjärtat av alla levande varelser som översjälen vidgas synen på existensen i alla avseenden. Detta är det yttersta målet med Ashtangayoga.

Ändamålet med Ashtangayoga är alltså att kontrollera sinnet och lösgöra det från fasthängandet vid sinnesobjekten, för att den betingade själen på detta vis ska kunna bli befriad. För ju mer fäst man är vid sinnesobjekten, desto mer intrasslad blir man i den materiella existensen. Så är då inte målet med dessa övningar att uppnå någon sorts materiell lycka, utan för att tillåta upphörandet av hela den materiella existensen.

 

Bikram Yoga – Bikramyoga är en form av Hathayoga bestående av 26 stycken asanas (kroppsrörelser) som idag ser likadana ut som de gjorde för flera tusen år sedan. Det speciella är urvalet av rörelserna tillsammans med sammansättningen, värmen och luftfuktigheten. Bikram yoga är utformad för att värma upp och stretcha muskler, leder och senor i en viss ordning för att få bästa effekt. Bikram förebygger, underhåller och rehabiliterar hälsan som helhet. Vad som gör denna form unik i jämförelse med andra yogaformer är att denna serie av rörelser utövas under 90 minuter i ett uppvärmt rum (38-40 grader). Värmen främjar bland annat rörligheten, avgiftningen samt stretchingen av kroppen. Bikramyoga är rigorös men varje rörelse i denna serie är utformad att på ett säkert sätt stretcha och öppna upp kroppen som en förberedelse inför nästkommande rörelse. Denna serie av rörelser förflyttar dessutom friskt, syresatt blod till hela kroppen, till alla organ och fibrer. Detta för att återställa kroppens balans och alla system till att fungera såsom de ska.

Bikramyoga kombinerar koncentration, tålamod, beslutsamhet och självbehärskning vilket resulterar i en ökad mental klarhet samt reducerar stress. Andra effekter av regelbunden träning är bl.a. en friskare, starkare och mer rörlig kropp, ett allmänt bättre hälsotillstånd, en känsla av välbefinnande. Alla människor kan träna Bikramyoga. Ung som gammal, sjuk som frisk, mjuk som stel, stark som svag och nybörjare som avancerad. Alla tränar individuellt utefter sin egen förmåga, men tillsammans i en och samma klass. För att få ut det mesta möjliga av sin yogaträning handlar det inte om hur ”perfekt” man kan utföra en yogarörelse, utan det handlar om att utefter kroppens förmåga göra det bästa man kan. Det är då man gör sin yoga!

 

Hatha Yoga -Här handlar det om det exklusiva praktiserandet av ställningar och styrd eller kontrollerad andning, och detta kallas också för Kroppslig yoga, som blivit så populär i västvärlden och är en utveckling  till  den så kallade Poweryogan. Detta är inte så förvånande, eftersom vår kultur lägger stor vikt vid den fysiska formen av kroppen. Ordet Hatha härleds till två rötter ur sanskrit; Ha, som betyder Sol, och tha, som betyder måne. Båda symboliserar de två existerande polerna: den positiva respektive den negativa. Dessa två poler finns närvarande överallt i universum, från de största galaxer till de minsta bakterier. När dessa poler är i balans råder ordning, och i obalans alstras kaos eller oordning. Alltså, då kroppen är ett mikrokosmos, säger man också att hälsa råder när dessa strömmar är i balans. På samma sätt uppstår sjukdomar när en av dessa dominerar. Hathayoga är därför processen, eller den naturliga terapin, för att uppnå psykorganisk balans, genom att korrigera obalans och omvandla kaos till ordning och perfekt hälsa. Dessa strömmar är luften som går in genom näsborrarna och förflyttas inom kroppen, energigivande och närande för varje cell i organismen. Alltså har Hathayoga som mål att kontrollera de fem typer av luft som omger den rena själen mitt i alla lika typer av ställningar; men inte för att uppnå något materiellt välstånd, utan för att befria den lilla själen som är omgiven av materiell atmosfär.

 

Kundalini Yoga – Kommer från ordet kundala och betyder vriden. Kundalini är en godlig energi i människan och har tre delar. De tre krafterna kallas "Shakti" som betyder kvinnligt koncept av Gud. Denna energi hos Kundaliniyogautövare sprider sig längs ryggraden och korsar energetiska centrum för att möta "Shiva" det manliga konceptet av Gud som finns på toppen av huvudet. Syftet med kundalini Yogan är främst att skapa en inre frid. Som utövare får du träna upp din förmåga att lyssna inåt. Det kan låta högtidligt när vi talar om att söka sin inre sanning, men är det inte något som vi alla behöver? Det kan vara svårt att ge utrymme åt sitt sanna jag mitt i vardagsjäktet. Brukar du fråga dig själv om det du gör är vad du innerst inne vill och behöver? Kundalini yogans väl utarbetade tekniker ger oss redskap att lära känna oss själva på djupet. När vi blir medvetna om vår egen potential förstår vi att vi redan har allt vi behöver för att leva gott och nå våra mål. Du behöver inte vara vig för att kunna börja med yoga utan det är snarare ett resultat av att du gör yoga regelbundet. Alla kan träna yoga. För att öka hälsan, livskraften och självkännedomen oavsett vilken form du väljer.

 

Power Yoga -Denna yogaform är kraftfull, svettig och fysisk, träningen kombineras med rörelser, ställningar och andningar, där enbart ens egen kroppsvikt nyttjas.
Träningen passar de flesta, du utgår från dina egna förutsättningar, därifrån bestämmer du själv intensiteten samt att den är öppen, fri, lättillgänglig och dynamisk till sin läggning. Resultatet av ett regelbundet utövande ger en stark kropp, en mer harmonisk själ och ett balanserat och fokuserat sinne. En felaktighet är att Poweryoga är en ytlig gymyoga eller kommersiell träningsmetod. Det är helt enkelt ett nytt tillvägagångssätt inom yoga och en utveckling av Hathayoga. Poweryoga är en mjukare och mer lättillgänglig ingång till yoga för till exempel nybörjare, fast med behåll av de värderingar, filosofi och struktur som samtliga yogaformer står för.

 

http://www.jenniferlovesit.com


 

 
Mia Högfeldt
mia.hogfeldt@gazet.se
05 Augusti 2010 10:46