Lördag 23 Oktober 2021
 
 

Brinnande smärta

Text av gästskribenten Cecilia Pettersson

 

Vestibulit är en tyst sjukdom och som många andra av kvinnans sexuella sjukdomar och åkommor så har det blivit lite tabubelagt att tala om. Så många som en av tio kvinnor drabbas någon gång i livet av Vestibulit. Här reder vi ut begreppen. Varför vissa kvinnor drabbas och hur man kan behandlas! Vi rekommenderar att söka hjälp hos gynekolog eller barnmorska om du känner igen dig i symptomen.

Vestibulum är de körtlar som sitter vid slidans ingång, de producerar ett smörjande sekret som alltid finns där. Vestibulum kan karakteriseras som en centimeterlång tunnel som omger ingången till slidan. När det gör ont i slidan, vid till exempel vaginalt samlag eller när något förs in i slidan kan det bero på Vestibulit. Vulvar vestibulitis syndrome är ett samlingsnamn för vulvodynia och vestibulit, som innebär lokal smärta och rodnad kring slidöppningen. Vid Vestibulit blir slemhinnas nerver i slidan överkänsliga. De yttre blygdläpparna (labia major) består av skivepitel som dessutom innehåller ämnet keratin, de inre blygdläpparna (labia minor) består av mindre keratin och i vestibulum finns inget keratin alls, det medför att slemhinnan blir mer sårbar.

Vestibulit syndrom är den vanligaste typ av vulvavaginal smärta, som påverkar kvinnan både psykiskt, fysiskt och den reproduktiva hälsan. Vestibulit påträffar en av tio kvinnor, någon gång under deras livstid. Vestibulit är indelat i två grupper, primär och sekundär vestibulit. Dessa grupper skiljer sig åt beroende på när besvären uppkommit. Primär Vestibulit innebär när smärta uppkommit vid samlagsdebut eller första gången kvinnan använt tampong. Sekundär Vestibulit uppkommer, efter år av smärtfria perioder av vaginalt samlag. Det finns även skillnad i behandling av primär och sekundär vestibulit, genom att primär vestibulit är svårare att finna en bra behandling till och i högre utsträckning ger psykologisk påfrestning för kvinnan.

Den diagnos vi känner igen som vestibulit finns beskrivet sedan 100 år tillbaka. Vestibulit tycks ha varit relativt välkänt i början på 1900-talet, men syns inte i den vetenskapliga litteraturen förrän i slutet av 1980-talet, då en amerikansk forskare vid namn Friedrich gav begreppet sin moderna definition. Sedan dess har vi sett och ser ännu en kraftig ökning av vestibulit hos yngre kvinnor i Sverige, Danmark, Finland, Canada, USA, England. Studier visar att afro-amerikaner i USA och kvinnor från Afrika, arabländerna och sydostasien tillsynes tycks vara mer förskonade från tillståndet.

 

Orsak och Symtom

Det är inte riktigt klart varför vestibulit förekommer, men en orsak kan vara skada eller påverkan på den nerv som försörjer vulva. Tillståndet kan förekomma till exempel vid samlag, om kvinnan inte är riktigt upphetsad och inte tillräckligt fuktig och om samlag förekommer trots att kvinnan kanske inte vill. Nästa gång samlag förekommer kan hjärnan komma ihåg föregående händelse och starta en ond cirkel. Om det gör ont vid flera tillfällen vid samlag, är det lätt att kvinnan blir stressad och känner oro, som i sin tur medför att den onda cirkeln förstärks. Reaktionen som startar smärtkaskaden kan orsakas av till exempel svampinfektion, lokal överbehandling, överdriven hygien med starka hygienartiklar, överdosering av till exempel slidpiller, stress eller depression. Gonorré, klamydia, kondylomvirus, herpesvirus, trichomonas, syfilis och andra former av STI har hittills visat sig vara oskyldiga i sammanhanget. För att kalla sitt tillstånd för vestibulit rör det sig i regel om ett kroniskt smärttillstånd som varat mer än sex månader.

 

Behandling

De behandlingar och resultat som redovisats har visat sig ofta spegla den behandlande läkarens bakomliggande åsikt om Vestibulit, många gånger klassas det som enbart psykiska orsaker. Vid biopsier ses inget inflammatoriskt fynd. Det man är överens om, är att oavsett behandling försöka låta vestibulumområdet vila. Lufta, använda olja och undvika tvål på de svidande partierna. En barnmorska kan informera om olika övningar kvinnan kan utföra, såsom fingerövningar, stavövningar, avslappningsövningar, akupunktur och massage. Det kan även hjälpa med en paus i behandlingen med eventuella p-piller. Använda xylocaingel under vaginalsamlag kan vara till fördel och eventuellt påbörja behandling med antidepressiva medel. Det finns en tillsynes enighet om att följande behandlingsformer är ineffektiva mot utläkning, såsom kortisonpreparat, lokala behandlingar mot svamp, antibiotika, anti-inflammatoriska medel och östrogensalvor. Många av ovanstående kan ge tillfällig lättnad i besvären, men inte bota Vestibulit.

 

Så mycket som 80% av kvinnorna har blivit hjälpta av biomedicinsk feedback. Kvinnor som lider av Vestibulit spänner ofrivilligt sin bäckenbottenmuskel så fort något försöker tränga in i slidan, såsom penis, tampong, eller undersökningsinstrument. Detta leder till att vestibulum utsätts för ett ökat tryck och därmed ökar även smärtimpulserna. Metoden bygger på att lära kvinnan att slappna av i bäckenbotten och kräver ofta samarbete med barnmorska och specialutbildad sjukgymnast. Att problemen inte behandlas adekvat kan leda till att besvären blir kroniska innan kvinnan väl kommer till en specialinstans.

 

Psykologisk Påfrestning

Kvinnans sexuella dysfunktion är komplex och en utmaning att förstå sig på. Från en tidigare studie, gjord i USA påvisas att det föreligger enbart 31% av män som har besvär med sexuell hälsa och upptill 43% av kvinnor uppger ha besvär med sexuell hälsa. Besvären kan inkludera, svårigheter att få orgasm, brist på sexuell lust, svårigheter att känna sexuellnjutning och/eller smärta under samlag. Enligt Elmerstig (2009) oroar sig många unga kvinnor för sin sexuella hälsa och allt fler söker gynekologisk hjälp för smärta och/eller obehag vid vaginalt samlag. Det är känt att många unga kvinnor fortsätter att ha vaginalt samlag trots smärtan, för att tillfredsställa sin partner. Vidare visar studier att det inte är ovanligt att kvinnor låtsas få orgasm för att ge partnern en bekräftelse på hans skicklighet och bevisa att de upplevt sexuell njutning. Kvinnorna förklarar detta med att de strävar efter att uppfylla en manlig idealbild av kvinnan, karaktäriserad av att alltid vilja ha vaginalt sex. De ville inte förstöra för sin partner och vill kunna tillfredsställa sin partner sexuellt, samt rädsla av att ses som onormal. Kvinnorna kände sig ofta underlägsna sin partner i sexuella situationer. Kvinnornas egen ideala sexuella situation karaktäriserades av sexuell njutning på lika villkor, men de upplevde att de hindrades att nå detta på grund av de sociala normer och krav, samt erfarenheter av att partnern körde sitt eget race. Detta visar att det ojämlika genussystemet påverkar unga kvinnors sexualitet negativt och att samlagssmärta kan vara priset de får betala för det.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor:
-H, Cewere. (2010). Kompendium till föreläsning – Vulvavestibulit. Barnmorska/Sexolog. Kvinnokliniken, UMAS Malmö.

- Cracchiolo, C. (2005). Vulvodynia and vulvar vestibulitis syndrome. USA:obgyn publications.

 - Elmerstig, E (2009). Painful ideals – young swedish women´s ideal sexual situations and experiences of pain during vaginal intercourse. Linköping:LIU-tryck.

 -Elmerstig, E., Wijma, B & Berterö, C (2008). Why do yuong women continue to have sexual intercourse despite pain?. Journal of adolescent heath 2008;43:357-63.

- Elmerstig, E., Wijma, B., Sandell, K & Berterö, C (2009). Sexual pleasure o equal terms: young women´s ideal sexual situations. Linköping: Faculty of health sciences.

- Helström, L. (2009). Kaplan, A., Hogg, B., Hildingsson, I & Lundgren, I (red). Lärobok för barnmorskor. Lund: Studentlitteratur.

 - Larsson, B (2004). Gottlieb, C & Von Schoultz, B (Red). Öppenvårdsgynekologi. Stockholm: Liber.

 - Marnach, M & Casey, P. (2006). Understanding womens sexualhealth: a case-based approach. Department of obstretic and gyneclogi.

 - Sandler, Å. (2009) (Elektroniskt) http://www.umo.se/Kroppen/Tjejens-underliv/Vestibulit-ont-vid-samlag-hos-tjejer/ (hämtad) 20100308.

 - Weström, L. (2007). Vestibulit – Vulvodyni – Vestibulodyni. Lund.

 - Zolnoun, D., Park, E., Moore, C., Perinetti-Leibert, C & Swansson. (2008). Somatization and psychological distress among women with vulvar vestibulitis syndrome. Inf J Gynaecol Obstret. Oktober; 103(1): 38-43.

 - Zolnoun, D., Rohl, J., Moore, C., Perinetti-Leibert, C., Lamru, G & Maixner, W. (2008). Overlap between orofacial pain and vulvar vestibulitis syndrom. PMC. December, 1; 24(3); 187-191.

 

 

 
 
Elin Fagerberg
elin.fagerberg@gazet.se
11 September 2011 16:37