Söndag 24 Oktober 2021
 
 
Har du ett oönskat beteende eller annat du vill förändra?
Kognitiv beteendeterapi
 
KBT är det bara ett mode? Man skulle kunna tro det, men faktum är att alla behandlingsmetoder kommer och går, får sämre rykten och försvinner och kommer tillbaka med nytt namn. Härstammar då all sorts terapi från samma grund? Det är faktiskt svårt att svara på men tittar man på de teorier som kom redan med de gamla grekerna som var duktiga "tänkare" - filosofer så hittar man i princip alltid en koppling till dem. Och det är oavsett hur ny en metod säger sig vara. Visst finns det verkligen udda behandlingsmetoder mot både det ena och det andra - men jag är den första att säga att det måste vara upp till varje människa att tro och göra som man vill! Tron är hälften sägs det.
 
Att studera KBT eller som det egentligen heter kognitiv beteendeterapi kan se väldigt olika ut. Eftersom just KBT inte är EN sorts metod som bottnar i EN teori kan man inhämta kunskap kring detta ämne genom alla möjliga sorters media, studiecirklar, vården, internet och så klart högskolor och universitet.
 
KBT är inte teoritrogen utan mer som ett hopkok av alla möjliga teorier. En och samma terapeut kan också utforma KBT olika för olika individer. Det vill säga att det kan anpassas i princip till vem som helst och i princip till alla möjliga sorters problem och hinder.
 
Som med alla andra behandlingsmetoder är det den seriösa terapeuten den som ALLTID ser till att utesluta fysiska och psykiska sjukdomar som kräver specialistsjukvård eller behandling. Däremot är KBT aldrig fel om en person själv vill bli mer insiktsfull och må bättre eller förändra något i sitt liv. Man skulle kunna säga att KBT inte kan bota tex. cancer eller hjärtfel, men det kan ge oss ett nytt förhållningssätt och ett hälsosammare liv med de sjukdomar som finns.

 
Vad är då KBT?
 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning utifrån ett flertal psykologiska kunskapsområden. Inom KBT utgår man från ett helhetsperspektiv där ett flertal faktorer samverkar när det gäller en persons psykiska och fysiska hälsa. Tonvikten ligger på problemen "här och nu", mer än på det förflutna. Enligt KBT-modellen påverkas människans fungerande och mående såväl av yttre faktorer (miljön) som inre faktorer (tankar, känslor, kropp, beteenden). Dessa faktorer samverkar i ett komplext samspel när det gäller en persons hälsa och fungerande.
 
Kognitiv beteendeterapi arbetar med de tankar och bilder som man har, till exempel ifråga om panikångest eller social fobi. Är man rädd har man färdiga negativa bilder om andra människor och specifika situationer som behöver förändras så att man ser mer realistiskt på behandlingen och sina egna reaktioner. Kognitiv behandling innebär att man diskuterar behandlingen steg för steg. Felaktiga uppfattningar och farhågor rättas till och man diskuterar fram bra strategier för hur man ska genomföra behandlingen. Därefter tränar man behandling några gånger och utvärderar sedan hur det fungerade.
 
Är man riktigt rädd för någonting så undviker man det. För att kunna påverka en rädsla måste man komma i kontakt med den. I KBT behandling går man igenom situationer och tankar kring rädslor och oönskade beteenden dels för att in i detalj beskriva sin rädsla och dels för att få kunskap om vad som sker i processen. Kunskap är viktig för att ge kontroll och för att kunna se att det går att göra något år rädslorna. Ofta kombineras avslappning, desensibilisering och kognitiv beteendeterapi. Individens behov avgör hur behandlingen ser ut i det enskilda fallet.

Analys är den första viktiga delen inom KBT. Det innebär att på olika sätt undersöka vad som påverkar måendet och hur måendet yttrar sig i tankar, känslor eller kroppsliga symtom (och hur detta påverkar omgivningen). Genom detta får man underlag för att pröva nya sätt att vara, tänka och känna. Huvudmålet för en KBT-behandling vid paniksyndrom är att lära patienten att identifiera och förändra s.k. katastroftankar relaterade till panik (t ex feltolkning av kroppssensationer) och undvikandebeteenden som upprätthåller problemen (agorafobi). Ett flertal behandlingstekniker används ofta i kombination för att uppnå dessa mål.
 
Många problem innehåller delar där man undviker att göra olika saker. Är man stressad kan man undvika att säga nej, vid panikångest undviker man ofta vissa platser eller situationer. Inom KBT arbetar man mycket med detta - att närma sig det som är svårt - gradvis exponering - på ett sätt man klarar av, så att man till sist kan bli någorlunda skicklig på det. Ska man lära sig simma måste man vara i vattnet!
 
Kunskap och färdighetsträning är något som de allra flesta människor behöver inom något område, och som i regel är en ingrediens i KBT-arbetet. Det kan handla om att lära sig tekniker för att ifrågasätta sina negativa tankar, slappna av, andas rätt, säga nej eller kunskap om hur man sover bättre.


Stort egenansvar
 
Patienten tar alltid ett stort eget ansvar inom KBT. Det handlar om allt ifrån att göra hemuppgifter till att välja vilket problemområde man ska sikta in sig på. Du eller jag styr alltså helt och hållet hur våra behandling skall se ut! Ingen är en större expert på dig än just du själv!

 
Visste du att...?
 
Att behandla vissa problem som panikångest, oro, social fobi med flera kan ske lika effektivt över internet som vid samtal. Lider du av social fobi kan du besöka www.studie.nu för mer information. Sök vidare med sökord "internetbaserad kbt" på tex. www.google.se.
 
Har du frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig till mig!
 
Maria Sjöbeck
maria.sjobeck@gazet.se
20 April 2011 00:40
 

 
Källa: www.careit.se, www.kbt.nu, www.ne.se, www.lu.se, www.angest.se, www.ocd.se, www.mah.se